Ulica Marka Đukanovića br 9, Zagorič, Podgorica

Direktor i osnivač EcoEnergy Consulting

Danilo Barjaktarović

Više od 15 godina iskustva u javnom i privatnom energetskom sektoru u Crnoj Gori sa fokusom na reforme u energetici i klimatskim promjenama. Danilo ima dugogodišnje iskustvo u saradnji sa vladinim institucijama Crne Gore i međunarodnim konsultantskim firmama. Bio je član Stalne grupe na visokom nivou Energetske zajednice i Tehničke radne grupe za energiju i klimatske promjene a trenutno je član Radne grupe za prioritetni sektor Strategije pametne specijalizacije - Energija i održiva životna sredina.

EcoEnergy Consulting

Kako nas možete naći

Adresa
Marka Đukanovića br 9, Zagorič, Podgorica

Kontakt
ecoenergycons@gmail.com 
Mobile: +38267567737

Direktor: Danilo Barjaktarović

  Informacije:

  Adresa
  Ulica NOVA 7, Zagorič
  Podgorica, Crna Gora

  www.ecoenergy-consulting.com

  Kontakt
  office@ecoenergy-consulting.com
  Mobile: +38267567737

  Direktor: Danilo Barjaktarović