Ulica Marka Đukanovića br 9, Zagorič, Podgorica

Napravimo razliku zajedno

Naše usluge

Naše usluge

Zaštita životne sredine

Specijalizovani smo za procjene uticaja na životnu sredinu a naše usluge uključuju sljedeće aktivnosti: · izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu (EIA); · izrada Strateških procjena uticaja na životnu sredinu (SEA), · priprema Studija za procenu uticaja na životnu sredinu i socijalnu zaštitu (ESIA) u skladu sa međunarodnim standardima, uključujući poštovanje smjernica IUCN; · izrada Plana upravljanja društvenim aspektima i životnom sredinom (ESMP); · izrada Plan upravljanja zaštitom životne sredine i društva izvođača radova (CESMP); · Izrada Akcionog plana za upravljanje biodiverzitetom (BAP); · Izrada Studije nultog stanja biodiverziteta; · Vršimo monitoring biodiverziteta u fazi funkcionisanja objekata; · Izrada Planova upravljanja opasnim i neopasnim otpadom; · Izrada plana upravljanja društvenim aspektima za infrastrukturne projekte (SMP)

Zaštita životne sredine

Specijalizovani smo za procjene uticaja na životnu sredinu a naše usluge uključuju sljedeće aktivnosti: · izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu (EIA); · izrada Strateških procjena uticaja na životnu sredinu (SEA), · priprema Studija za procenu uticaja na životnu sredinu i socijalnu zaštitu (ESIA) u skladu sa međunarodnim standardima, uključujući poštovanje smjernica IUCN; · izrada Plana upravljanja društvenim aspektima i životnom sredinom (ESMP); · izrada Plan upravljanja zaštitom životne sredine i društva izvođača radova (CESMP); · Izrada Akcionog plana za upravljanje biodiverzitetom (BAP); · Izrada Studije nultog stanja biodiverziteta; · Vršimo monitoring biodiverziteta u fazi funkcionisanja objekata; · Izrada Planova upravljanja opasnim i neopasnim otpadom; · Izrada plana upravljanja društvenim aspektima za infrastrukturne projekte (SMP)

Energetska efikasnost

Vršimo energetske preglede objekata i dajemo prikaz energetskih, finansijskih i ekoloških benefita koji su razvrstani po paketima mjera. Proračun energetskih karakteristika izvršavamo pomoću softvera MEEC verzija 0.8.1618, koji je baziran na standardu DIN V 18599. Pružamo usluge prilikom preliminarnog i detaljnog energetskog pregleda zgrada, što podrazumijeva: pripremu, pregled, opis postojećeg stanja i identifikovanje mjera, energetske proračune, ekonomske proračune i pripremu izvještaja o energetskom pregledu. Takođe, možemo da pružimo tehnički pregled različitih vrsta zgrada i građevina, reviziju i tehnički nadzor nad električnim instalacijama elektroenergetskih sistema.

Energetska efikasnost

Vršimo energetske preglede objekata i dajemo prikaz energetskih, finansijskih i ekoloških benefita koji su razvrstani po paketima mjera. Proračun energetskih karakteristika izvršavamo pomoću softvera MEEC verzija 0.8.1618, koji je baziran na standardu DIN V 18599. Pružamo usluge prilikom preliminarnog i detaljnog energetskog pregleda zgrada, što podrazumijeva: pripremu, pregled, opis postojećeg stanja i identifikovanje mjera, energetske proračune, ekonomske proračune i pripremu izvještaja o energetskom pregledu. Takođe, možemo da pružimo tehnički pregled različitih vrsta zgrada i građevina, reviziju i tehnički nadzor nad električnim instalacijama elektroenergetskih sistema.

Investiciono savjetovanje

Dugoročna saradnja sa vladinim institucijama omogućava nam da imamo jasnu sliku o državnim strategija i planova za razvoj energetskih i turističkim projekata u Crnoj Gori. U ovom polju smo u mogućnosti da dajemo savjete o tome na koje aktivnosti treba da se fokusira zainteresovani investitor i da mu pomognemo da donese odluku o pokretanju konkretnih koraka. Takođe, mi možemo biti vaši ovlašćeni zastupnik u Crnoj Gori koji će vam pružiti logističku podršku tokom plasiranja na tržište i prodaje vaše energetske opreme. Možemo biti veza između proizvođača i kupca proizvoda kao što je oprema za proizvodnju energije.

Investiciono savjetovanje

Dugoročna saradnja sa vladinim institucijama omogućava nam da imamo jasnu sliku o državnim strategija i planova za razvoj energetskih i turističkim projekata u Crnoj Gori. U ovom polju smo u mogućnosti da dajemo savjete o tome na koje aktivnosti treba da se fokusira zainteresovani investitor i da mu pomognemo da donese odluku o pokretanju konkretnih koraka. Takođe, mi možemo biti vaši ovlašćeni zastupnik u Crnoj Gori koji će vam pružiti logističku podršku tokom plasiranja na tržište i prodaje vaše energetske opreme. Možemo biti veza između proizvođača i kupca proizvoda kao što je oprema za proizvodnju energije.

Pouzdan lokalni partner

EcoEnergy Consulting tim u uskoj saradnji sa priznatim stručnjacima, kako u Crnoj Gori tako i u regionu, je sposoban da pruži tehničku i logističku podršku tokom sprovođenja programa i projekata finansiranih od strane Evropske komisije i drugih međunarodnih organizacija čiji je cilj pružanje tehničke pomoći lokalnim i vladinim institucijama tokom izrade strateških dokumenata, akcionih planova, izvještaja, analiza, studija i drugih dokumenta iz oblasti energetike, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, transporta, životnu sredinu i klimatske promjene.

Pouzdan lokalni partner

EcoEnergy Consulting tim u uskoj saradnji sa priznatim stručnjacima, kako u Crnoj Gori tako i u regionu, je sposoban da pruži tehničku i logističku podršku tokom sprovođenja programa i projekata finansiranih od strane Evropske komisije i drugih međunarodnih organizacija čiji je cilj pružanje tehničke pomoći lokalnim i vladinim institucijama tokom izrade strateških dokumenata, akcionih planova, izvještaja, analiza, studija i drugih dokumenta iz oblasti energetike, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, transporta, životnu sredinu i klimatske promjene.

Napravimo razliku zajedno

Naše usluge

Zaštita životne sredine

Specijalizovani smo za procjene uticaja na životnu sredinu a naše usluge uključuju sljedeće aktivnosti:

· izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu (EIA);


· izrada Strateških procjena uticaja na životnu sredinu (SEA),


· priprema Studija za procenu uticaja na životnu sredinu i socijalnu zaštitu (ESIA) u skladu sa međunarodnim standardima, uključujući poštovanje smjernica IUCN;


· izrada Plana upravljanja društvenim aspektima i životnom sredinom (ESMP);


· izrada Plan upravljanja zaštitom životne sredine i društva izvođača radova (CESMP);


· Izrada Akcionog plana za upravljanje biodiverzitetom (BAP);


· Izrada Studije nultog stanja biodiverziteta;

· Vršimo monitoring biodiverziteta u fazi funkcionisanja objekata;


· Izrada Planova upravljanja opasnim i neopasnim otpadom;


· Izrada plana upravljanja društvenim aspektima za infrastrukturne projekte (SMP)

Energetska efikasnost

Vršimo energetske preglede objekata i dajemo prikaz energetskih, finansijskih i ekoloških benefita koji su razvrstani po paketima mjera.

Proračun energetskih karakteristika izvršavamo pomoću softvera MEEC verzija 0.8.1618, koji je baziran na standardu DIN V 18599.

Pružamo usluge prilikom preliminarnog i detaljnog energetskog pregleda zgrada, što podrazumijeva: pripremu, pregled, opis postojećeg stanja i identifikovanje mjera, energetske proračune, ekonomske proračune i pripremu izvještaja o energetskom pregledu.


Takođe, možemo da pružimo tehnički pregled različitih vrsta zgrada i građevina, reviziju i tehnički nadzor nad električnim instalacijama elektroenergetskih sistema.

Investiciono savjetovanje

Dugoročna saradnja sa vladinim institucijama omogućava nam da imamo jasnu sliku o državnim strategija i planova za razvoj energetskih i turističkim projekata u Crnoj Gori. U ovom polju smo u mogućnosti da dajemo savjete o tome na koje aktivnosti treba da se fokusira zainteresovani investitor i da mu pomognemo da donese odluku o pokretanju konkretnih koraka.

Takođe, mi možemo biti vaši ovlašćeni zastupnik u Crnoj Gori koji će vam pružiti logističku podršku tokom plasiranja na tržište i prodaje vaše energetske opreme. Možemo biti veza između proizvođača i kupca proizvoda kao što je oprema za proizvodnju energije.

Pouzdan lokalni partner

EcoEnergy Consulting tim u uskoj saradnji sa priznatim stručnjacima, kako u Crnoj Gori tako i u regionu, je sposoban da pruži tehničku i logističku podršku tokom sprovođenja programa i projekata finansiranih od strane Evropske komisije i drugih međunarodnih organizacija čiji je cilj pružanje tehničke pomoći lokalnim i vladinim institucijama tokom izrade strateških dokumenata, akcionih planova, izvještaja, analiza, studija i drugih dokumenta iz oblasti energetike, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, transporta, životnu sredinu i klimatske promjene.

c
Solar

Svaki sunčev zrak nosi moć za promjenu. Dopustimo da sunce bude naš vodič ka čistijem sutrašnjem svijetu.

Vjetar

"Vjetar je neumoran saveznik u proizvodnji čiste energije. Neka snaga prirode pokreće vašu budućnost."

Princip održivosti

Svaki odgovorni investitor treba da stremi ka balansu između zaštite životne sredine, konzervacije prirode i ekonomskog razvoja.

Energija

Energetski efikasni koraci danas oblikuju održivu budućnost sjutra. Svaka mala promjena rađa velike rezultate.

Informacije:

Adresa
Ulica NOVA 7, Zagorič
Podgorica, Crna Gora

www.ecoenergy-consulting.com

Kontakt
office@ecoenergy-consulting.com
Mobile: +38267567737

Direktor: Danilo Barjaktarović