Ulica Marka Đukanovića br 9, Zagorič, Podgorica

Politika IMS-a

Politika IMS-a

Rukovodstvo “ECOENERGY CONSULTING” d.o.o. Podgorica i svi zaposleni opredijeljeni su za neprekidno unapređenje Integrisanog menadžment sistema u skladu sa zahtjevima standarda, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 22301.

Uspostavljanjem i poboljšavanjem integrisanog sistema menadžmenta, ispunjavamo zahtjeve i očekivanja: klijenta i vlasnika.

Svi zaposleni su odgovorni za kvalitet procesa koje obavljaju, prihvatajući stalna poboljšanja i preventivna djelovanja, kao prepoznatljiv stil našeg rada.

Osnove politike IMS-a su:

 • Zadovoljni naši klijenti, jer pokazujemo sposobnost i pouzdanost da pružamo visokokvalitetne usluge,
 • Efektivan sistem menadžmenta kvalitetom, prema zahtjevima ISO 9001:2015 i konkretnim ciljevima kvaliteta, uz stalna poboljšavanja,
 • Efektivno upravljanje procesima, od nuđenja i ugovaranja do realizacije ugovora i / ili porudžbina,
 • Realizacija usluga zahtijevanog i očekivanog kvaliteta, što omogućava povećavanje plasmana i konkurentnosti našeg preduzeća.
 • Težiti ka smanjenju ukupnog otpada kao i uklanjanja otpada, koji ne može biti prerađen na način koji ne ugrožava životnu sredinu;
 • Kontinualno poboljšavati učinak zaštite životne sredine;
 • Vršiti obuku iz oblasti zaštite životne sredine kako bi se sticala nova znanja i podizala svijest svih zaposlenih o značaju njenog očuvanja;
 • Uspostaviti efikasnu komunikaciju sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmjene informacija važnih za kvalitet, životnu sredinu i bezbjednosti na radu;
 • Omogućiti kontinuitet poslovanja za prepoznate vanredne situacije;
 • Uticati na naše isporučioce i podugovarače da i oni preduzimaju aktivnosti na zaštiti životne sredine;
 • Učiniti dostupnom javnosti našu politiku integrisanog menadžment sistema

Osposobljenost i motivacija za timski rad, u kome se cijeni i koristi iskustvo i vještina svakog zaposlenog, je garancija da će se održavati i unapređivati kvalitet procesa i usluga u cilju zadovoljenja naših klijenata!

Politika IMS-a se preispituje minimum jedanput godišnje, da bi se utvrdila njena efektivnost.

Informacije:

Adresa
Ulica NOVA 7, Zagorič
Podgorica, Crna Gora

www.ecoenergy-consulting.com

Kontakt
office@ecoenergy-consulting.com
Mobile: +38267567737

Direktor: Danilo Barjaktarović