Napravimo razliku zajedno

ECOENERGY CONSULTING

NAŠE VRIJEDNOSTI

Vjerujemo da je u bilo kojem, a posebno u brzo rastućim sektorima kao što su energija i ekologija, veoma važno nastaviti učenje i raditi na daljem unapređenju. Znanje je moć, a naš tim se kontinuirano edukuje i proširuje svoje znanje kako bi vam pružio najviši mogući kvalitet.

Misija

Naša misija je da budemo regionalno prepoznati kao pouzdan poslovni partner u pružanju usluga u stručnim oblastima. Mi smo mali tim sa više od 10 godina profesionalnog iskustva u raznim oblastima, ambiciozni i spremni da istrajemo u novim poslovnim izazovima i zadacima i budemo dio većih projekata usjmerenih na poboljšanje životne sredine i svijeta u kome živimo.

Vizija

Naša vizija je pružanje podrške projektima i aktivnostima koje mogu doprinijeti održivom razvoju u cilju svjetske borbe protiv klimatskih promjena.

Fokus na zaštiti prirode

Ciljevi zaštite životne sredine formulisani na međunarodnom i na nivou EU su često ugrađeni i utvrđeni u nacionalnim zakonima, strategijama, programima ili planovima i predstavljaju dopunu autentičnih nacionalnih ciljeva.

Ušteda energije

Osnovni motiv za sprovođenje projekata energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije je finansijska isplativost projekata. Smanjenjem potrošnje energije ili upotrebom jeftinijih energenata se postižu finansijske uštede, koje bi, ako je projekat isplativ, trebalo da u prihvatl

Ulaganje u ekološki prihvatljive projekte

Naša kompanija posjeduje iskustvo u pružanju sveobuhvatnih usluga investitorima tokom svih faza realizacije energetskih infrastrukturnih projekata, po principu ključ u ruke, uključujući i proces dobijanja neophodnih dozvola koje izdaju vladine i lokalne institucije. Zajedno sa vama, sarađujemo

Partneri od povjerenja

EcoEnergy Consulting tim u uskoj saradnji sa priznatim stručnjacima, kako u Crnoj Gori tako i u regionu, je sposoban da pruži tehničku i logističku podršku tokom sprovođenja programa i projekata finansiranih od strane Evropske komisije i drugih međunarodnih organizacija čiji je cilj pružanj

Za čistiji vazduh

Zakon o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena uvodi obavezu izrade Strategije nisko-karbonskog razvoja sa akcionim planom. Strategija razvoja sa nisko-karbonskog razvoja je delegirana kroz PASA podršku Grupe Svjetske banke. Pored toga, Svjetska banka kroz Partnerstvo za implementaci

Napravimo razliku zajedno

Aktuelnosti

Napravimo razliku zajedno!

Kontakt informacije

Marka Đukanovića br 9, Zagorič, Podgorica

Informacije:

Adresa
Ulica NOVA 7, Zagorič
Podgorica, Crna Gora

www.ecoenergy-consulting.com

Kontakt
office@ecoenergy-consulting.com
Mobile: +38267567737

Direktor: Danilo Barjaktarović