Ulica Marka Đukanovića br 9, Zagorič, Podgorica

Zaštita životne sredine

EcoEnergy ConsultingZaštita životne sredine

Zaštita životne sredine

Ciljevi zaštite životne sredine formulisani na međunarodnom i na nivou EU su često ugrađeni i utvrđeni u nacionalnim zakonima, strategijama, programima ili planovima i predstavljaju dopunu autentičnih nacionalnih ciljeva.

Opšti ciljevi zaštite životne sredine Crne Gore proističu iz opštih ciljeva zaštite životne sredine definisanih Zakonom o životnoj sredini, kao što su očuvanje i zaštita zdravlja ljudi, cjelovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta ekosistema, genofonda životinjskih i biljnih vrsta, plodnosti zemljišta, prirodnih ljepota i prostornih vrijednosti, kulturne baštine i dobara koje je stvorio čovjek.

Ciljevi se odnose na obezbjeđenje uslova za ograničeno, razumno i održivo gazdovanje živom i neživom prirodom, očuvanje ekološke stabilnosti prirode, količine i kvaliteta prirodnih bogatstava i sprječavanje opasnosti i rizika po životnu sredinu. Opšti ciljevi zaštite životne sredne su dati u Nacionalnoj strategiji održivog razvoja, među kojima su naročito značajni:

  • uravnotežen i pravičan ekonomski razvoj koji se može održati u dužem vremenskom periodu;
  • pažljivo upravljanje i očuvanje (u najvećoj mogućoj mjeri) neobnovljivih resursa;
  • racionalna/održiva upotreba energije i prirodnih resursa (vode, zemljišta, šuma, itd.);
  • minimiziranje otpada, efikasno sprečavanje i kontrola zagađenja i minimiziranje ekoloških rizika;
  • primjena principa predostrožnosti, tj. zahtjeva da se očuva prirodna ravnoteža u okolnostima kada nema pouzdanih informacija o određenom problemu;
  • primjena principa ekološke kompenzacije – ako se ne mogu izbjeći negativni efekti na fizičke karakteristike područja sa velikim vrijednostima biološkog diverziteta ili diverziteta prirodnih predjela, onda treba postići balans pomoću mjera zaštite i konzervacije;
  • poštovanje ekološkog integriteta – treba zaštiti ekološke procese od kojih zavisi opstanak vrsta, kao i staništa od kojih zavisi njihov opstanak;
  • obezbjeđenje restauracije i ponovnog stvaranja/obnavljanja – gdje je to moguće, biodiverzitet i diverzitet prirodnih predjela, treba da bude restauriran ili/I ponovo stvoren, uključujući mjere za rehabilitaciju i reintrodukciju ugroženih vrsta;
  • izbor najboljih tehnologija koje su na raspolaganju i najboljih primjera iz prakse za zaštitu životne sredine;
  • primjena principa pažljivog donošenja odluka, na osnovu najboljih mogućih dostupnih informacija
  • obezbjeđenje učešća svih zainteresovanih strana u procese odlučivanja o ključnim pitanjima životn sredine vezanih za projekat uz izgradnju dijaloga i povjerenja i uz razvoj društvenog kapitala; zaštita kulturnog identiteta područja.

U firmi EcoEnergy Consulting, duboko smo posvećeni unapređenju održivosti i smanjenju negativnog uticaja naših aktivnosti na okolinu, što dokazuje i implementacija međunarodnih standarda koji se odnose na zaštitu životne sredine.

Ovom prilikom želimo sa vama podijeliti našu strast i pristup prema zaštiti životne sredine.

     1. Održive tehnologije za održivu budućnost: U svijetu koji se sve više okreće ka obnovljivim izvorima energije, EcoEnergy Consulting je dio tih promjena. Kroz podršku kompanijama koje rade izgradnji solarnih sistema, vetroparkova i drugih zelenih tehnologija, radimo na smanjenju emisija štetnih gasova i osiguravamo čistu i održivu energiju za buduće generacije.
     2. Efikasnost kao ključ: Jedan od najefikasnijih načina da zaštitimo životnu sredinu je smanjenje potrošnje energije. Naša usmjerenost na energetsku efikasnost, kroz sprovođenje energetskih pregleda zgarada i davanja adekvatnih mjera, pomaže klijentima da smanje potrošnju energije, smanje emisije i istovremeno ostvare značajne uštede.
     3. Promovisanje svijesti: Verujemo da edukacija igra ključnu ulogu u zaštiti životne sredine. Kroz kampanje, seminare i radionice, podstičemo naše klijente i zajednice da prepoznaju svoj uticaj i preduzmu korake ka održivijoj budućnosti.
     4. Inovacija za bolje sjutra: EcoEnergy Consulting podržava istraživanje i razvoj inovativnih tehnologija koje doprinose zaštiti životne sredine. Radimo sa partnerima i klijentima kako bismo razvijali rješenja koja se oslanjaju na najnovija naučna otkrića.
     5. Partnerstva za promjene: Mi verujemo u snagu sinergije. Partnerstva sa lokalnim zajednicama, vlastima i drugim organizacijama omogućavaju nam da djelujemo na većem obimu i ostvarimo značajniji pozitivan uticaj na životnu sredinu.
     6. Održivost u sveobuhvatnom kontekstu: Zaštita životne sredine ne znači samo brigu o ekologiji. To podrazumijeva i brigu o ljudima i društvu. Kroz naše projekte i inicijative, radimo na izgradnji održivih i prosperitetnih zajednica. 

Zaštita životne sredine nije samo odgovornost, već i prilika za stvaranje bolje budućnosti. U EcoEnergy Consulting, svakodnevno radimo na tome da ovu viziju pretvorimo u stvarnost. Ako dijelimo istu strast prema očuvanju naše planete, pozivamo vas da se pridružite našem putovanju ka zelenijoj budućnosti.

Informacije:

Adresa
Ulica NOVA 7, Zagorič
Podgorica, Crna Gora

www.ecoenergy-consulting.com

Kontakt
office@ecoenergy-consulting.com
Mobile: +38267567737

Direktor: Danilo Barjaktarović