Ulica Marka Đukanovića br 9, Zagorič, Podgorica

Dekarbonizacija

Dekarbonizacija

Zakon o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena uvodi obavezu izrade Strategije nisko-karbonskog razvoja sa akcionim planom. Strategija razvoja nisko-karbonskog razvoja je dodijeljena Crnoj Gori kroz PASA podršku Grupe Svjetske banke. Pored toga, Svjetska banka kroz Partnerstvo za implementaciju tržišta (PMI) podržava Vladu u instrumentima za određivanje cijena ugljenika za sektore energetike, transporta i zgradarstva, kao i kompenzacije za definisanje sektora šumarstva. Treba napomenuti da je u pripremi Strategija nisko-karbonskog razvoja (LCDS) do 2050. godine, kao i Nacionalni plan adaptacije (NAP). Ovi akti će biti u skladu sa zahtjevima Nacionalnog energetskog i klimatskog plana Crne Gore, u čijoj izradi je učestvola i naša komapanija EcoEnergy Consulting. Crna Gora je preduzela niz mjera kako bi postigla dekarbonizaciju i smanjila emisiju štetnih gasova. Evo nekoliko konkretnih primjera:
  1. Povećanje udjela obnovljivih izvora energije: Crna Gora je uložila znatne napore u razvoj energije vjetra i solarne energije. Izgrađeni su vjetroelektrane, solarni parkovi i hidroelektrane koje doprinose smanjenju upotrebe fosilnih goriva.
  2. Energetska efikasnost: Uvedeni su programi energetske efikasnosti i podrška za energetsku obnovu stambenih zgrada i javnih objekata. Cilj je smanjiti potrošnju energije i emisiju štetnih gasova kroz poboljšanje izolacije, efikasnije grejanje i hlađenje i korišćenje energetski efikasnih uređaja.
  3. Električna mobilnost: Podstiče se upotreba električnih vozila kroz subvencije, izgradnju punionica i olakšice pri registraciji. Cilj je smanjiti emisiju CO2 iz transporta koji je jedan od glavnih izvora zagađenja u zemlji.
  4. Povećanje udjela javnog prevoza: Unapređuje se kvalitet javnog prevoza kako bi se smanjila upotreba privatnih automobila. Uvedeni su bolji autobuski sistemi, modernizovane željeznice i unapređeni lokalni prevoz.
  5. Edukacija i podizanje svijesti: Sprovode se brojne kampanje i programi edukacije građana o klimatskim promjenama, energetskoj efikasnosti i važnosti smanjenja emisije CO2. Cilj je podići svijest i djelovanje svih građana u smjeru dekarbonizacije.
  6. Saradnja sa međunarodnim partnerima: Crna Gora aktivno sarađuje sa međunarodnim partnerima, uključujući organizacije poput UN-a, EU-a i Svjetske banke, kako bi dobila podršku i stručnost u procesu dekarbonizacije. Sve ove mjere i dalje se razvijaju i unapređuju kako bi se postigao cilj dekarbonizacije i smanjenje emisije štetnih gasova u Crnoj Gori.
 

Objavite komentar

Informacije:

Adresa
Ulica NOVA 7, Zagorič
Podgorica, Crna Gora

www.ecoenergy-consulting.com

Kontakt
office@ecoenergy-consulting.com
Mobile: +38267567737

Direktor: Danilo Barjaktarović