Ulica Marka Đukanovića br 9, Zagorič, Podgorica

Energetska efikasnost

EcoEnergy ConsultingEnergetska efikasnost

Energetska efikasnost

Osnovni motiv za sprovođenje projekata energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije je finansijska isplativost projekata. Smanjenjem potrošnje energije ili upotrebom jeftinijih energenata se postižu finansijske uštede, koje bi, ako je projekat isplativ, trebalo da u prihvatljivom periodu nadmaše ulaganja u projekat, kao i troškove rada i održavanja sistema, i donesu odgovarajuću dobit.

Osnovni ciljevi ocjene isplativosti i opravdanosti mjera/projekata energetske efikasnosti su:

 • Da se ustanovi da li je projekat finansijski isplativ i ekonomski opravdan;
 • Da se omogući upoređivanje isplativosti različitih varijanti;
 • Da se omogući investitorima, finansijskim institucijama i donatorima da ocijene prihvatljivost projekta za finansiranje.

U cilju ocjene isplativosti projekta koriste se određeni ekonomski parametri čije tumačenje olakšava proces donošenja odluke da li je određeni projekat isplativi i koja mjera/varijanta atraktivnija:

 • Godišnja ušteda troškova (S),
 • Prost period povraćaja investicije (SPBP),
 • Diskontna stopa (d) – vrijednost novca u vremenu,
 • Neto sadašnja vrijednost (NPV) i koeficijent neto sadašnje vrijednosti (NPVQ),
 • Interna stopa isplativosti (IRR).

Tim EcoEnergy Consulting sprovodi energetske pregleda zgrada i daje preporuke za unapređenje efikasnijeg korišćenja energije.

Cilj energetskog pregleda je identifikacija i analiza mjera energetske efikasnosti (EE) koje će smanjiti potrošnju energije, troškove za energiju i emisiju gasova sa efektom staklene bašte. Osim toga, cilj je obezbijediti efikasnije rukovanje i održavanje objekta nakon implementacije mjera, kao i da uslovi u zgradi budu održavani na odgovarajućem nivou definisanom propisima i primjerima dobre prakse.

Proračun energetskih karakteristika izvršavamo pomoću softvera MEEC verzija 0.8.1618, koji je baziran na standardu DIN V 18599. Obračun očekivane uštede energije zasniva se na “baseline” slučaju koji odgovara unutrašnjim toplotnim uslovima komfora, odgovarajućeg nivoa osvjetljenja i ostalim povezanim parametrima, koji su definisani relevantnim standardima.

U firmi EcoEnergy Consulting, vjerujemo da postizanje veće energetske efikasnosti ne samo da pomaže smanjenju troškova, već i doprinosi zaštiti životne sredine i očuvanju resursa za buduće generacije. Evo nekoliko ključnih savjeta kako da unaprijedite energetsku efikasnost u vašem poslovanju ili domu:

   1. Energetski pregled i procjena: Prvi korak ka većoj efikasnosti je razumijevanje trenutne situacije. Naš tim stručnjaka može izvesti sveobuhvatan energetski pregled kako bi identifikovao oblasti gdje se gubi energija i gde je moguće implementirati poboljšanja.
   2. Unapređenje izolacije: Loša izolacija može dovesti do velikih gubitaka energije. Investiranje u bolju izolaciju zgrada, prozora i vrata može značajno smanjiti potrošnju energije za grijjanje i hlađenje.
   3. Efikasni aparati i rasvjeta: Zamjena starih, neefikasnih uređaja i sijalica novijim, energetski efikasnijim modelima može smanjiti potrošnju električne energije. LED sijalice su odličan primjer kako mala promjena može imati veliki uticaj.
   4. Pametna automatizacija: Implementiranje pametnih sistema za upravljanje energetikom omogućava vam da efikasno upravljate potrošnjom energije. Ovi sistemi automatski prilagođavaju osvjetljenje, grijanje i hlađenje prema stvarnim potrebama.
   5. Upotreba obnovljivih izvora energije: Integracija solarnih panela, vetroparkova ili drugih obnovljivih izvora energije može smanjiti vašu zavisnost od fosilnih goriva i dugoročno smanjiti troškove energije.
   6. Obuka i svijest: Edukacija zaposlenih ili članova domaćinstva o važnosti energetske efikasnosti može doprinijeti promjeni navika i smanjenju nepotrebnog trošenja energije.
   7. Kontinuirano praćenje i optimizacija: Energetska efikasnost nije statičan koncept. Redovno praćenje potrošnje i performansi energetskih sistema omogućava vam da pravovremeno prepoznate promjene i optimizujete postavke.

Kroz našu ekspertizu i iskustvo, EcoEnergy Consulting može vam pomoći da razvijete personalizovane strategije za povećanje energetske efikasnosti. Ne samo da ćete smanjiti troškove, već ćete i doprinijeti održivijoj budućnosti.

Ako želite da saznate više o tome kako možemo podržati vašu organizaciju ili dom u postizanju veće energetske efikasnosti, slobodno nas kontaktirajte. Radujemo se što možemo zajedno raditi na stvaranju pozitivnih promjena.

Informacije:

Adresa
Ulica NOVA 7, Zagorič
Podgorica, Crna Gora

www.ecoenergy-consulting.com

Kontakt
office@ecoenergy-consulting.com
Mobile: +38267567737

Direktor: Danilo Barjaktarović