Ulica Marka Đukanovića br 9, Zagorič, Podgorica

Pojednostavljene i ubrzane procedure za proizvodnju tehnologija sa “stopom neto-nulte emisije”

BlogPojednostavljene i ubrzane procedure za proizvodnju tehnologija sa “stopom neto-nulte emisije”

Pojednostavljene i ubrzane procedure za proizvodnju tehnologija sa “stopom neto-nulte emisije”

Da li ste znali da je Evropska unija usvojila Zakon o industriji sa nultom emisijom ugljenika koji će ohrabriti proizvodnju zelenih tehnologija?

To znači da će u Evropi biti izgrađeno više postrojenja koja će proizvoditi solarne panele, vjetroturbine i elektrolizatore za proizvodnju vodonika. Ove tehnologije su važne za postizanje cilja klimatske neutralnosti do 2050. godine i smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva. Ovaj zakon je jedna od mjera najavljenih od strane Evropske unije kao dio Zelenog dogovora, ambicioznog plana za transformaciju evropske ekonomije i društva u skladu sa ciljevima Pariskog sporazuma o klimi. Zakon takođe predviđa stvaranje takozvane “Industrijske Doline” sa neto nultom stopom emisije. To su područja gdje se podstiče saradnja između različitih industrijskih sektora radi smanjenja uticaja na ekologiju i povećanja efikasnosti.

“Doline” treba da budu ograničene po geografskom i tehnološkom obimu kako bi se olakšala industrijska simbioza. Svaka “Dolina” treba da ima svoj plan sa konkretnim nacionalnim mjerama za povećanje privlačnosti Doline kao lokacije za proizvodne aktivnosti. “Doline” posebno trebaju da budu alat za reindustrijalizaciju regiona, posebno regiona u tranziciji sa uglja. Jedna od prednosti projekta Dolina je što će sprovoditi procjene uticaja na životnu sredinu na nivou plana, a ne samo na nivou pojedinačnih projekata. To znači da će se ukupni ekološki efekti proizvodnih aktivnosti sa neto nultom stopom emisije evaluirati i adekvatno regulisati prije nego što počnu. Ovo će takođe olakšati i ubrzati dobijanje neophodnih dozvola, jer neće biti potrebno ponavljati iste procjene.

Naravno, ovo ne znači da će se ekološki standardi umanjiti. Projekat će i dalje morati da se pridržava svih relevantnih zakona Evropske unije o vodi, vazduhu, ekosistemima, staništima, biodiverzitetu i pticama. Ovi zakoni su od suštinskog značaja za zaštitu životne sredine i sprečavanje ili smanjenje bilo kakvih negativnih uticaja. Međutim, projekat će takođe imati koristi od pojednostavljenog i olakšanog postupka izdavanja dozvola, jer će biti prepoznat kao projekat od javnog interesa ako se ispune svi uslovi.

Projekat Dolina je primjer kako proizvodnja sa neto nultom stopom emisije ugljenika može biti u skladu sa zaštitom životne sredine i održivim razvojem. Takođe je način za podsticanje inovacija i konkurentnosti u Evropskoj uniji. Projekti proizvodnje tehnologija sa neto nultom stopom emisije ugljenika su od suštinskog značaja za postizanje klimatskih ciljeva EU, ali se mogu suočiti sa izazovima konflikta oko korišćenja zemljišta.

Kako možemo osigurati da se ovi projekti sprovode na održiv i efikasan način?

Jedan od ključnih koraka je da imamo dobro osmišljene planove koji uzimaju u obzir potencijal projekata proizvodnje tehnologija sa neto nultom stopom emisije ugljenika i njihove ekonomske uticaje. Ovi planovi mogu pomoći da se održi ravnoteža javnih dobara i interesa, smanje rizik od konflikata i ubrza sprovođenje ovih projekata.

Još jedan važan korak je da se prostorno planska baza podataka stavi na raspolaganje online, kako bi investitori i nadležni organi mogli lako da pristupe relevantnim informacijama. Ovo može pomoći da se olakša postupak izdavanja dozvola i izbjegnu nepotrebna kašnjenja. EU je takođe postavila jasne rokove za postupak izdavanja dozvola za projekte proizvodnje tehnologija sa neto nultom stopom emisije ugljenika, u zavisnosti od njihove veličine i kapaciteta.

Ovaj rokovi su:

  • 9 mjeseci za projekte sa godišnjim kapacitetom proizvodnje manjim od 1 GW
  • 12 mjeseci za projekte sa godišnjim kapacitetom proizvodnje većim od 1 GW.

Ove mjere imaju za cilj da olakšaju razvoj projekata proizvodnje tehnologija sa neto nultom stopom emisije ugljenika u EU, u koje spadaju proizvodnja električne energije iz sunčevog i vjetropotencijala, uz istovremeno poštovanje životne sredine i interesa lokalnih zajednica.

Summary

Ove mjere imaju za cilj da olakšaju razvoj projekata proizvodnje tehnologija sa neto nultom stopom emisije ugljenika u EU, u koje spadaju proizvodnja električne energije iz sunčevog i vjetropotencijala, uz istovremeno poštovanje životne sredine i interesa lokalnih zajednica.

Objavite komentar

Informacije:

Adresa
Ulica NOVA 7, Zagorič
Podgorica, Crna Gora

www.ecoenergy-consulting.com

Kontakt
office@ecoenergy-consulting.com
Mobile: +38267567737

Direktor: Danilo Barjaktarović